Over Inclusio

Inclusio NV is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (openbare GVV), gespecialiseerd in sociaal en actief in België in drie sectoren:

  • Betaalbare huurwoningen (op heden 980 eenheden)
  • Opvang en huisvesting van personen met een beperking (op heden 115 eenheden)
  • Sociale infrastructuur (scholen, kinderdagverblijven, opvangcentra voor asielzoekers, kantoren voor vzw’s enz.) (op heden 4 eenheden)

Inclusio is genoteerd op Euronext Brussel met de ticker INCLU sinds 10 december 2020.

Haar eigen vermogen, gecombineerd met de kredietlijnen, heeft Inclusio in staat gesteld een vastgoedportefeuille op te bouwen van 188 miljoen euro op 30 juni 2021. De verwachte omzet voor 2021 bedraagt 7,0 miljoen euro.

Alle bijkomende informatie over de vennootschap is te vinden op onze website www.inclusio.be.

Inclusio
Herrmann-Debrouxlaan 40
1160 Brussel